Giải pháp nhận diện khuôn mặt ISS Turnstile

Nó hoạt động với lưu lượng giao thông lớn. Giải pháp nhận dạng khuôn mặt Turnstile của chúng tôi có thể được sử dụng với các ứng dụng khác nhau bao gồm tàu điện ngầm, sân bay, cơ sở, văn phòng, và nhiều hơn nữa.