Môđun nhận dạng khuôn mặt dựa trên mạng nơron tích chập

SecurOS FaceX

SecurOS FaceX mở rộng khả năng cho ứng dụng phân tích video để kiểm soát sinh trắc . Với độ chính xác nhận dạng đặc biệt của nó, môđun có thể hoạt động trong  các điều kiện bên ngoài rất khác nhau, ví dụ thay đổi độ chiếu sáng và góc quay.

SecurOS FaceX hoạt động trên nền tảng quản lý video SecurOS cho phép tương tác với các hệ thống con khác, ví dụ ACS. Một số máy chủ SecurOS FaceX được hợp nhất dưới lệnh và điều khiển của nền tảng SecurOS hỗ trợ cho công việc với một bộ danh sách kiểm tra thống nhất.

Tính năng

 • Tự động phát hiện và nhận dạng khuôn mặt trong thời gian thực và hiển thị kết quả đã ghi trong GUI (giao diện người dùng) của SecurOS FaceX
 • Ghi lại thông tin về tất cả các khuôn mặt được nhận dạng và các sự kiện liên quan bao gồm địa điểm, thời gian và các liên kết đến video clip trong kho lưu trữ video
 • Tìm người trong quá khứ bằng hình ảnh (tìm kiếm trong hồ sơ của những người đã được nhận dạng trước đó và tìm kiếm trong danh sách kiểm tra)
 • Quản lý danh sách kiểm tra, bao gồm phương án thêm một người vào nhiều danh sách kiểm tra
 • Nhập các lô ảnh vào danh sách kiểm tra và tự động kiểm tra sự trùng lặp với các ảnh hiện có, cũng như tên đầy đủ của người được kiểm tra
 • Ghi lại các thay đổi vào danh sách kiểm tra
 • Thông báo cho người vận hành (tại màn hình), gửi thông báo (bằng email, SMS, v…) đến các bộ phận chức năng trong trường hợp người cụ thể xuất hiện trong khu vực được kiểm soát
 • Đảm bảo khả năng tương tác với ACS cũng như thực hiện xác thực đa yếu tố
 • Chuyển dữ liệu đến hệ thống của bên thứ ba

Ưu điểm

Các ưu điểm của SecurOS FaceX

 • Tự động chụp tất cả các khuôn mặt của những người trong khu vực nhận dạng của camera
 • Chất lượng nhận dạng cao trong điều kiện bên ngoài khác nhau (góc máy camera, ánh sáng thay đổi hoặc không đủ sáng, mưa to và tuyết)
 • Không bị quá phụ thuộc vào hành vi của mọi người (quá trình nhận dạng không quá nhạy cảm với góc nghiêng của đầu đối tượng, cũng như việc xoay đầu)
 • Tìm kiếm ảnh trong quá khứ được thực hiện đồng thời cả theo giao thức và theo danh sách kiểm tra
 • So sánh tới 20 người được phát hiện với danh sách kiểm tra mỗi giây
 • Không giới hạn số lượng danh sách kiểm tra và số lượng người trong từng danh sách
 • Những nét mặt giống nhau chụp được sẽ được điều chỉnh cho từng danh sách kiểm tra
 • Các cơ chế tự động hóa tích hợp để lập trình các phản ứng cụ thể của hệ thống đối với các sự kiện nhận dạng được phát hiện hoặc tìm kiếm trong danh sách kiểm tra
 • Khả năng tương tác với các hệ thống an ninh, hệ thống kiểm soát truy cập và phần mềm chuyên dụng của bên thứ ba

Các ưu điểm công nghệ

 • Cơ sở dữ liệu không giới hạn
  Không giới hạn số lượng danh sách kiểm tra và số lượng người trong danh sách
 • Các thuật toán dựa trên mạng nơron tích chập
  Tỷ lệ nhận dạng chính xác cao, bao gồm cả những trường hợp được thực hiện trong điều kiện thay đổi độ sáng, biểu hiện trên mặt, độ phân giải, khoảng cách hoặc tuổi tác
 • Xác thực đa yếu tố
  Chế độ đặc biệt để quản lý hệ thống kiểm soát truy cập (ACS) cho cả xác thực đơn yếu tố và đa yếu tố
 • Có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh
  Các công cụ có thể tích hợp với phần mềm của bên thứ 3 để hỗ trợ quy trình kinh doanh (ERP, SCADA, PSIM, v.v.)
 • Giải pháp phù hợp
  Các chức năng mở rộng và các giải pháp tùy chỉnh sẽ giải quyết những nhu cầu của tổ chức bạn

Ứng dụng

 • Bệnh viện
 • Cảng biển
 • Cơ sở hạ tầng quân sự
 • Cơ sở sản xuất
 • Cơ sở văn hóa và thể thao
 • Đường sắt
 • Giáo dục/An ninh trong khuôn viên trường học
 • Hải quan và quản lý biên giới
 • HoReCa
 • Khu vực cấm
 • Ngân hàng và Tài chính
 • Sân bay