Hệ thống kiểm soát truy cập

SecurOS ACS Module

Môđun SecurOS ACS là một công cụ chuyên nghiệp giúp cho người vận hành điều khiển các hệ thống tích hợp kiểm soát truy cập và báo cháy.

ISS giới thiệu một giải pháp toàn diện để tăng cường kiểm soát truy cập tại các cơ sở với mức an ninh cao. Bằng cách kết hợp nền tảng phần mềm SecurOS với hệ thống kiểm soát truy cập tích hợp, bạn có thể tạo ra một hệ thống hiện đại, linh hoạt và có thể mở rộng để giám sát hiệu quả các nhân viên và khách đến thăm.

Môđun SecurOS ACS cung cấp nhiều tính năng kiểm soát truy cập và quản lý báo cháy trong SecurOS. Môđun bao gồm một giao diện đồ họa người dùng (GUI) mới.

Cách tiếp cận mới để tích hợp ACS cho phép người dùng phân loại các sự kiện với các Markers, chẳng hạn như báo động, sự kiện thiết bị hoặc quyền truy cập đã được cấp, để dễ dàng xử lý, tìm kiếm và lọc. Môđun ACS cũng có thể liên kết với các camera của SecurOS để xác minh nhanh sự kiện bằng video.

 1. Lưu trữ video chất lượng cao (cần thiết để thực hiện điều tra nội bộ trong trường hợp khẩn cấp)
 2. Khả năng mở rộng chức năng cho giải pháp bằng cách lắp thêm thiết bị an ninh, cũng như phần cứng và phần mềm chuyên dụng khác
 3. Triển khai nhanh chóng thông qua sự tích hợp sâu của các thành phần ISS và ACS
 4. Cấu trúc linh hoạt của hệ thống cho phép thay đổi phù hợp với các nhiệm vụ mới

Lợi ích

 • Giao diện đồ họa người dùng của SecurOS Operator Workstation (OWS) được mở rộng với các chức năng của ACS/báo động cháy cho người vận hành
 • Chức năng ACS/báo động cháy của người vận hành có thể được mở rộng bằng chức năng xác thực đa yếu tố tự động với phân tích video: LPR/ANPR (SecurOS Auto), chụp hình và nhận dạng khuôn mặt (SecurOS Face)
 • Kịch bản (kịch bản vận hành) phù hợp với mục tiêu của một cơ sở cụ thể và hệ thống ACS/Báo động cháy

Các tính năng chính của Giao diện người dùng ACS

 • Hiển thị các sự kiện từ ACS và xem lại video tương ứng để xác minh
 • Dễ dàng kết nối thiết bị ACS với camera (nhiều camera có thể được kết nối với một thiết bị ACS)
 • Hiển thị ảnh chủ thẻ và thông tin chi tiết về thẻ khi quẹt thẻ
 • Tìm kiếm các sự kiện có liên quan với một chủ thẻ cụ thể và theo dõi các lần quẹt chiếc thẻ đó
 • Hiển thị danh sách tất cả các thiết bị ACS và trạng thái của chúng
 • Gửi lệnh đến các thiết bị ACS
 • Tìm kiếm một số sự kiện trên thiết bị cụ thể
 • Tìm kiếm tất cả các sự kiện trong phạm vi quan sát của camera
 • Phát lại video lưu trữ tương ứng với sự kiện
 • Cấu hình linh hoạt của giao diện người dùng (di chuyển bảng thông tin chi tiết, chọn các cột được hiển thị, v.v…)

Ứng dụng

 • Bệnh viện
 • Cơ sở sản xuất
 • Giáo dục/An ninh trong khuôn viên trường học
 • Khu vực cấm

Cấu trúc

Cấu trúc SecurOS ACS
Cấu trúc SecurOS ACS