Web-client

SecurOS WebConnect

SecurOS WebConnect là một ứng dụng web dựa trên HTML5, cho phép nhân viên an ninh giám sát video và điều khiển camera từ các máy tính khác nhau bằng các trình duyệt web tiêu chuẩn.

Tổng quan

SecurOS WebConnect được sử dụng để giám sát video và điều khiển camera trên nhiều nền tảng sử dụng các trình duyệt web tiêu chuẩn.

Người vận hành có thể truy cập các luồng video trực tiếp, phát lại lưu trữ video và hiển thị nhiều camera dựa trên Chế độ xem do người dùng xác định. SecurOS Maps có thể được sử dụng để điều hướng qua các camera bao gồm khả năng hiển thị tất cả các camera từ một cấp bản đồ cụ thể. Các sự kiện phân tích video và các loại báo động khác được hiển thị trong Chế độ xem báo động.

Tính năng

  • Kết nối với nhiều cài đặt SecurOS bằng thông tin đăng nhập của người dùng SecurOS
  • Lên đến 13 camera cùng lúc trong thời gian thực
  • Phát lại nhanh với tốc độ x1, x2, x4, x8, x16, x32
  • Có thể tiến và lùi khi điều hướng lưu trữ
  • Các camera có thể được tạo thành nhóm trong Chế độ xem thuận tiện cho người vận hành
  • Hỗ trợ SecurOS Maps
  • Chế độ xem hình thu nhỏ cho các camera trên bản đồ
  • Chế độ xem danh sách sự kiện camera
  • Kết nối HTTPS an toàn (khuyến khích bạn chỉ sử dụng các chứng chỉ tin cậy)