Trình phát video di động độc lập

SecurOS Evidence Manager

SecurOS Evidence Manager được thiết kế để xem lại các video đã phátliên quan đến sự cố một cách hiệu quả.

Tính năng

 • Khả năng xem video đồng bộ từ nhiều camera
 • Xuất khung hình video ở định dạng chuẩn
 • Phát lại nhanh với tốc độ bình thường, x2, x4, x8, x16, x32
 • Điều hướng trong lưu trữ – tiến và lùi
 • Zoom kỹ thuật số
 • Xử lý video nhận được từ các camera được trang bị ống kính mắt cá hoặc ống kính panamor
 • In và lưu các snapshot từ video

Ưu điểm

 • Video liên quan đến sự kiện được phát từ nhiều camera sang một tệp “Bằng chứng” duy nhất có thể được ký bằng chữ ký số. Chữ ký số có chứng chỉ đảm bảo rằng tệp đã ký không bị thay thế hoặc chỉnh sửa sau khi tạo
 • Hỗ trợ phát lại đồng bộ tất cả các bản ghi trong tệp video bằng chứng
 • Có thể được cài đặt độc lập trên bất kỳ máy tính nào với SecurOS
 • SecurOS Evidence Manager có giao diện quen thuộc cho người dùng SecurOS và kế thừa các chức năng chính của nó
 • Khi phát lại video bằng chứng, mọi khung hình đều có thể được lưu/xuất thành định dạng hình ảnh tiêu chuẩn. Việc xuất khung hình được thực hiện đối với hình ảnh đang hiển thị trong ô camera tại thời điểm thao tác

Cấu trúc

Cấu trúc SecurOS Evidence Manager
Cấu trúc SecurOS Evidence Manager