Giải pháp ISS cho doanh nghiệp công nghiệp

ISS giới thiệu danh mục giải pháp dành cho các cơ sở công nghiệp để duy trì an ninh tài sản, giám sát các quy trình công nghệ và đảm bảo bảo hộ lao động

Giải pháp thông minh của ISS đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp khác nhau, bao gồm cả các doanh nghiệp được phân loại là cơ sở sản xuất nguy hiểm:

  • nguy cơ thảm họa công nghệ cao
  • chi phí vật liệu sản xuất cao
  • mức độ riêng tư cao

Mục tiêu

Danh mục ISS bao gồm một số giải pháp chuyên biệt để đảm bảo hiệu quả an ninh tài sản, duy trì các quy định về sức khỏe và an toàn, tự động hóa một loạt các quy trình thường xuyên trong logistics và sản xuất, giảm rủi ro thiệt hại kinh tế, rủi ro nghề nghiệp, thiệt hại môi trường và đe dọa tính mạng con người, tấn công khủng bố. Việc triển khai các giải pháp của ISS giúp cải thiện quy trình sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế của khách hàng:

  • tỷ lệ phạm pháp giảm (bao gồm ít trộm cắp, hư hỏng hoặc phá hủy sản phẩm và tài sản)
  • cải thiện tính kỷ luật của nhân viên (cả lao động và tài chính)
  • tỷ lệ vi phạm các quy định về sức khỏe và an toàn giảm
  • quy trình logistics được tối ưu hóa