Phát hiện mũ bảo hộ

SecurOS Helmet Detector

Các tập đoàn công nghiệp có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến sự an toàn của các nhân viên công nghiệp.

Một công trường xây dựng, xưởng đúc, mỏ than và các cơ sở nguy hiểm khác đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các Quy định về sức khỏe và an toàn lao động, bao gồm việc sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân, mũ bảo hộ hoặc mũ cứng là những thiết bị thường xuyên được sử dụng.

ISS cung cấp một giải pháp phân tích video chuyên nghiệp để xác định những nhân viên không sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân theo quy định.

Mục tiêu

  • Tăng kỷ luật lao động và giảm tai nạn gây thương tích
  • Tuân thủ các Quy định về sức khỏe và an toàn lao động
  • Hình thành một cơ sở bằng chứng (các đoạn video) để phục vụ điều tra

Tính năng

  • Tự động lập cơ sở dữ liệu về người vi phạm các quy định an toàn
  • Lập trình các phản ứng của hệ thống khi phát hiện vi phạm
  • Tự động hình thành các báo cáo theo yêu cầu của khách hàng

Cấu trúc

Quy trình vận hành phát hiện mũ bảo hiểm ISS
Quy trình vận hành phát hiện mũ bảo hiểm ISS

Hệ thống phụ phân tích video phát hiện những người không đội mũ bảo hộ, quay video và gửi cảnh báo đến bộ phận an ninh. Nhân viên an ninh nhận được tất cả dữ liệu liên quan sự cố: địa điểm, thời gian và cảnh quay video tương ứng. Các quy định của công ty sẽ xác định phản ứng tiếp theo (hành động của nhân viên) đối với sự cố.